Co děláme

Naší specializací jsou komplexní služby v oblasti softwarového vývoje a dodávek průmyslových technologií.

Vývoj software pro veřejnou správu

Návrh, vývoj a následný provoz systémů státní správy vyžaduje nejen technologické know-how, ale také znalosti dané problematiky a zákonů, které definují rámce jejich využití. Pracujeme tak mnoho let, uvědomujeme si potřeby chodu státu a v určitých oblastech se řadíme mezi nejvýznamnější poskytovatele státních vývojových řešení v ČR.

Se společností AUTOCONT společně dodáváme komplexní služby od návrhu až po cílový provoz, včetně zajištení služeb bezpečnosti a dohledu. Zaměřujeme se na poskytování služeb v oblastech, jako je globální architektura a konzultace, byznys a IT analýza, agilní a vodopádový vývoj software, dynamické testování software či provoz a podpora softwarových řešení.

Vývoj podnikových aplikací CleverApps

Přes 15 let se zabýváme zaváděním podnikových aplikačních řešení na podporu práce s dokumenty, informacemi, digitalizací papíru, automatizovaným čtením informací a vývojem portálů, jako jsou intranety či extranety.  Patřili jsme ke špičce v dobách, kdy jsme dodávali řešení do prostředí zákazníka a jsme špička v dnešním trendu práce s cloudovými technologiemi. Ve spolupráci se společností Aricoma Group umíme navrhnout i realizovat to správné prostředí, ať už plně cloudové nebo hybridní.

Mezi námi dodávaná řešení v této oblasti patří: low-code cloudové aplikace na platformě PowerApps, služby migrace podnikových aplikací do cloudu, dokumentová řešení včetně digitálních archivů a digitálních podpisů, portálová řešení pro publikaci informací ve firmě i mimo ni,  řešení pro zajištění procesní automatizace, publikace informací formou reportovacích řešení, datová analytika a následné vyhodnocování s využitím umělé intelligence.

Řešení pro digitalizaci průmyslu CleverIndustry

Digitalizace procesů a postupů je nevyhnutelným tématem pro každý podnik současnosti. My pro tuto oblast umíme být silným partnerem, jehož služby začínají u návrhu strategie, pokračují její realizací a až po nasazení správných nástrojů a technologií a jejich efektivní využívání. Při realizaci projektů se opíráme o technologické lídry jako jsou PTC, Microsoft, Zebra či Advantech.

Základem pro digitalizaci jsou data. Data z často izolovaných a roztříštěných systémů, které navíc pocházejí od různých dodavatelů. My umíme tato data zmapovat, vyčistit a poskytnout je zákazníkovi formou informací pro rozhodování. Pokud zákazník vlastním datům rozumí, získává úspory, transparentní přehled o dění ve firmě a v konečném důsledku zisk. Naše projekty mají tyto reálné přínosy:  zkrácení doby výroby o 17 - 34%, zvýšení vytíženostÍ o 9 - 22%, zvýšení kvality výroby o 21 - 43%, snížení energetické spotřeby o 14 - 29%, snížení zásob nedokončené výroby 9 - 12% či snížení celkové hodnoty zásob o 6 - 14%. Další informace najdete na CleverIndustry.cz

Platforma Verifia pro efektivní správu a řízení identit

Díky Identity a Access Management platformě Verifia budete mít jeden identitní prostor ke správě a řízení interních uživatelů, externích spolupracovníků, ale i privilegovaných účtů. Verifia automatizuje řízení identit, nastavuje pravidla schvalovacích workflow a audituje veškeré změny a nastavení. Platforma rovněž obsahuje uživatelskou samoobsluhu pro reset hesla, zadávání a schvalování požadavků o přístup nebo oprávnění. Přes architekturu konektorů jsou spravovány identitní profily v připojených systémech, řízena a auditována konzistence dat.

Verifia též poskytuje napojeným aplikacím službu centrální a více faktorové autentizace a SSO s napojením na dostupné poskytovatele identit jako NIA, BankID, Office 365, Google, Facebook, JIP, Datové schránky, a další. A v neposlední řadě Verifia spravuje i audituje veškeré přístupy a oprávnění uživatelů k privilegovaným účtům. Ke zdrojům organizace se vždy přistupuje přes prostředníka (Privileged Access Workstation) a veškeré relace privilegovaných uživatelů jsou nahrávány ve formě videa, záznamu provedených operací a zaznamenaných obrazovek. Zjistěte více na Verifia.com

Chcete více informací?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek