Pro koho děláme

Veřejná správa

Máme mnoho zkušeností z implementace projektů podporujících základní principy eGovernmentu, elektronizace či modernizace veřejné správy a samosprávy. Řadíme se mezi partnery státu provozující kritické a významné informační systémy státní správy a disponujeme všemi potřebnými certifikacemi. Z našich projektů v této oblasti vybíráme:

 • Vývoj a provoz základních registrů pro Správu základních registrů
 • Vývoj a provoz systému ISTP pro Ministerstvo dopravy ČR
 • Vývoj a provoz Portálu Občana pro společnost NAKIT
 • Vývoj a provoz integračního systému ISSS pro společnost NAKIT
 • Vývoj a provoz Systému včasné intervence
 • Vývoj a poskytování formou služby systému pro Sčítání lidu pro Českou poštu
 • Poskytování architektonického dohledu pro Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Portál úředníka pro krajské úřady
 • Dokumentové systémy pro města a krajská zastoupení
 • Dokumentový systém pro Dopravní podnik hlavního města Prahy
 • Agendový informační systém pro Českou agenturu průmyslu a obchodu
 • Dodávky identity mananagementu Verifia pro kraje, města a nemocnice

Průmysl a další komerční podniky

Průmyslové podniky čelí silnému konkurenčnímu tlaku. Aby v něm obstály, musí neustále inovovat své produkty a technologie a hledat cesty, jak optimalizovat provoz a zvyšovat efektivitu. Jedním z nástrojů, jak toho docílit, jsou informační technologie. Naši zákazníci jsou velké společnosti z oblasti průmyslu, ale i komerční společnosti využívající naše řešení. Právě díky rychlosti nasazení a praxí ověřenému software získávají okamžitou přidanou hodnotu. Z našich projektů v této oblasti vybíráme:

 • Online sledování kvality procesu výroby ve společnosti MOBIS Automotive
 • Truck GPS monitoring system pro MOBIS Automotive
 • OS&D system pro kvalitu výroby v Hyundai Motor Manufacturing
 • Řídící software výrobní linky pro společnost Valeo Compressor Europe
 • Vývoj a provoz cloud aplikací na podporu výrobních i nevýrobních agend pro Zentiva
 • Vývoj, provoz a migrace portálové farmy pro podporu logistických agend v DHL
 • Dodávka dokumentového systému pro ČNB
 • Vývoj a provoz manažerského informačního systému řetězce Albert
Chcete více informací?

Na těchto www stránkách používáme jen nutné cookies potřebné pro základní funkčnost webových stránek